...

Deflektor żeliwny

Jest to odpowiednio ukształtowany żeliwny element pozwalający na zmianę kierunku przepływu płomieni lub gazu. Deflektory żeliwne stosuje się w kominach, silnikach samochodowych i lotniczych lub w kotłach opalanych paliwem stałym. Ich głównym zadaniem jest rozbijanie płomieni z palnika, kierowanie ich również na boczne ściany pieca, ochrona górnej części komory spalania przed przegrzaniem oraz kumulowanie wysokiej temperatury wpływającej na dopalanie resztek paliwa.